25 Ocak 2006

mırıldanışlar - 2

Yeterince hırçın olamayıorum belki de sorun buradadır, bilemiyorum. Kimsenin kaale almamasını anlayabiliyor muyum, bilemiyorum. Bu işler biraz zor. Biraz kasvet gerekiyor ruha. Biraz erdem ve biraz inat..
Kİmilerinin zırhlarından çıkmamak için özel bir gayret gösterdiğini farkedince, taleplerimin yerine getirilmemesine daha da hiddetleniyorum.
Baksanıza, herkes sahte bir duruşu benimsemiş bir kere!


*** ***

F. Nietzsche Ne Diyor "İnsanca, Pek İnsanca"da...

"S a n a t ç ının hakîkât duyusu - Hakîkâtlerin görülmesi açısından, sanatçının ahlâklılığı, düşünürünkinden daha zayıftır; yaşamın parıltılı, derin anlamlı yorumlarından kesinlikle alıkoyamaz kendini ve yavan, sade yöntemlerden ve sonuçlardan uzak durur. Görünüşte insanın daha yüksek bir onuru ve anlamı için savaşım vermektedir; hakîkâtte ise kendi sanatı için 'en etkili' ön koşullardan, yani fantastik, mitsel, muğlak, aşırı olandan, simgesellik duyusundan, kişinin abartılmasından, dehâda mûcizevî bir yön bulduğuna duyulan inançtan vazgeçmek istemez: bu yüzden, kendi yaratım tarzının sürmesini, ne kadar sade görünse de, her biçimdeki hakikî olana bilimsel bir adanmadan daha önemli bulur." (
İnsanca, Pek İnsanca s:142/146 - İthaki Yayınları)

Hiç yorum yok: